اسپیسر چیست و چه کاربردی دارد؟

انواع اسپیسر

 

 

اسپیسر در لغت به معنای فاصله گذار یا فاصله نگهدار است که برای

ایجاد فاصله بین دو میلگرد با دقت بالا

ایجاد فاصله بین قالب بتن و خاموت 

و همچنین به عنوان روکشی مناسب بر روی میلگردها برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده میشود.

 

به چه علت از اسپیسر استفاده می کنیم؟

همانطور که در ابتدا گفتیم اسپیسر به معنای فاصله نگهدار است. در ساخت یک سازه و عمل پوشش دهی میلگرد ها و آرماتور بندی، نکات و استاندارد هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ برای مثال در صورت عدم استفاده از آن دو پدیده رخ خواهد داد پدیده اول: چسبیدن میلگردها و آرماتور به بتن و پدیده دوم: بیرون زدگی میلگردها و آرماتورهاست؛ در صورت وقوع هر کدام از موارد بالا، عواملی مثل رطوبت و هوا به درون سازنده نفوذ می کنند و موجب خوردگی میلگرد می شود که در این صورت اثرات زیان باری برای سازه در پی خواهد داشت. اما استفاده از آن از این وقایع جلوگیری می کند و نه تنها بر کیفیت سازه بلکه در سرعت عمل ساختن سازه هم تأثیرگذار خواهد بود اسپیسر در دال ها، پی ها، دیوار ها و همه احجام بتنی مورد استفاده قرار می گیرد از دیگر موارد استفاده اسپیسر می توان به پروژه های عمرانی، سد سازی، تونل سازی، ساختمان سازی، پل سازی و غیره اشاره کرد.

انواع اسپیسر کدام اند؟

برای اینکه فاصله دقیقی بین قالب و میلگرد ایجاد شود از انواع اسپیسرهایی که دارای اشکال و ابعاد و مقاومت های مختلفی هستند با توجه به نظر پیمانکار و باری که بر روی سازه وارد می شود و نوع سازه استفاده می کنند. با توجه به شرایطی را که عنوان کردیم انواع اسپیسر ها به شکل بتنی پلاستیکی و فلزی در بازار موجود هستند که در این بین نوع پلاستیکی این قطعه به دلیل وزن، قیمت و صرفه اقتصادی که برای پیمانکار و کارفرما دارد دارای ارزش و اعتبار بیشتری نسبت به بقیه اسپیسر می باشد و از پرکاربردترین آن ها به شمار می رود.
[ پنجشنبه 23 مرداد 1399 ] [ 22:32 ] [ محمد حیاتی زیارتی ]

مطالب مرتبط